Stanje števca

Prosimo, da pravilno izpolnite podatke. S tem boste pripomogli k boljšemu upravljanju in obratovanju vodovoda.
Hvala