Stanje števca

Prosimo, da pravilno izpolnite podatke.

Pripomogli boste k boljšemu upravljanju in obratovanju vodovoda.


    Vpisujte brez pik in presledkov, npr. 15032024 Ostalo se izpolni avtomatsko Ali pa izberete v koledarčku na desni
    Hvala