Zamenjava vrat na objektih

  • Avtor: Urednik
  • Objavljeno: 28. Sep 2016
Zamenjava vrat na objektih

Zaradi dotrajanosti smo 28. septembra zamenjali vstopna vrata na objektih Strmec, Bliska vas in Kožljevec. Nova vrata so izdelana iz nerjavečih materialov, izdelalo in namestilo pa jih je podjetje RINOX d.o.o.