Stanje števca

Prosimo, da pravilno izpolnite podatke. Tudi s tem boste pripomogli k boljšemu upravljanju in obratovanju vodovoda.


Hvala

Menu - 3Menu - 4Menu - 5Menu - 6