Način obveščanja uporabnikov o dogodkih v zvezi z obratovanjem vodovoda