Avtor: Marjan Kastelic

Vodno dovoljenje

Po dolgotrajnem postopku smo končno pridobili Vodno dovoljenje za vse uporabnike vodovoda Polica-Gradišče. Dovoljenje velja do 31.12.2022. Po tem roku ga bo možno podaljšati, pač v skladu s takrat veljavno zakonodajo. Vsak uporabnik si Vodno dovoljenje ogleda na spodnjih povezavah. V primeru, da ga potrebuje za dokazovanje upravičenosti do rabe vode iz vodovodnega sistema Polica-Gradišče […]

Preberite več

Upravljalska pogodba

Pogodba o upravljanju z vodno infrastrukturo v vasi Polica

Preberite več

Zakon o vodah

Zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

Preberite več

Odlok o oskrbi Grosuplje

ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje

Preberite več

O društvu

Društvo za varstvo voda Polica – Bistrina upravlja z zasebnim vodovodom Polica – Gradišče. Ustanovljeno je bilo  20.12.2002 na ustanovni Skupščini.  Člani društva so lastniki objektov (gospodinjstva), ki so priključeni na vodovod Polica-Gradišče. Društvo ima trenutno okrog 240 članov.

Preberite več