O društvu

Društvo za varstvo voda Polica – Bistrina upravlja z zasebnim vodovodom Polica – Gradišče.

Ustanovljeno je bilo  20.12.2002 na ustanovni Skupščini.  Člani društva so lastniki objektov (gospodinjstva), ki so priključeni na vodovod Polica-Gradišče. Društvo ima trenutno okrog 240 članov.