Zakonodaja

Poročilo o kakovosti pitne vode v

Poročilo o kakovosti pitne vode v

Objavljeno je novo poročilo o kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu Bistrina na naslednji povezavi: https://bistrina.si/wp-content/uploads/2022/02/Kakovost-2021.pdf

Preberite več
Poročilo o kakovosti pitne vode

Poročilo o kakovosti pitne vode

Objavljamo letno poročilo o kakovosti pitne vode iz vodovodnega omrežja Polica – Gradišče za leto 2017. Ogledate ali natisnete si ga lahko na spodnji povezavi: http://www.bistrina.si/wp-content/uploads/2018/02/Poročilo-o-skladnosti-2017.pdf Hvala

Preberite več

Vodno dovoljenje

Po dolgotrajnem postopku smo končno pridobili Vodno dovoljenje za vse uporabnike vodovoda Polica-Gradišče. Dovoljenje velja do 31.12.2022. Po tem roku ga bo možno podaljšati, pač v skladu s takrat veljavno zakonodajo. Vsak uporabnik si Vodno dovoljenje ogleda na spodnjih povezavah. V primeru, da ga potrebuje za dokazovanje upravičenosti do rabe vode iz vodovodnega sistema Polica-Gradišče […]

Preberite več
Vodno dovoljenje

Vodno dovoljenje

Končno smo pridobili težko pričakovano vodno dovoljenje, ki ga je izdala ARSO, Direkcija za vode. Vodno dovoljenje bodo dobili vsi uporabniki oziroma lastniki priključkov takoj, ko bodo stvari pripravljene za distribucijo.

Preberite več

Upravljalska pogodba

Pogodba o upravljanju z vodno infrastrukturo v vasi Polica

Preberite več

Zakon o vodah

Zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

Preberite več

Odlok o oskrbi Grosuplje

ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje

Preberite več