Čiščenje vodohramov v Bliski vasi

  • Avtor: Urednik
  • Objavljeno: 06. Okt 2017
Čiščenje vodohramov v Bliski vasi

Uspešno smo očistili oziroma sprali oba vodohrama v Bliski vasi. Za ta namen so priskočili na pomoč gasilci PGD Polica s svojo opremo, da smo s potopno črpalko popolnoma izpraznili vodohrama in z visokim tlakom oprali notranjost in s tem odstranili usedline, ko so se nabrale z leti. Upoštevaje HCCAP navodila oziroma predpise smo po končanem pranju opravili dezinfekcijo notranjosti in cevovodov s hipokloritom. Zaradi tega je možno, da je mogoče zaznati prisotnost klora v vodi, ki pa bo v nekaj dneh povsem izginil iz sistema. Ta poseg je nujen, da se prepreči kakršnokoli kontaminacijo, ki bi lahko nastala med samim postopkom čiščenja vodohramov. Med samim delom ni bilo prekinitve dobave vode. Izjema je 8 uporabnikov v Bliski vasi, kjer trenutno ni tehničnih možnosti, da bi delo opravili brez prekinitve. Za slednje je prekinitev trajala cca 3 ure, za kar se jim opravičujemo.
Zahvala za opravljeno delo gre nekaj članom UO Bistrina in gasilcem s svojo opremo, ki so sodelovali pri akciji.