Vabilo na skupščino

 • Avtor: Urednik
 • Objavljeno: 22. Feb 2019
Vabilo na skupščino

Vabimo te na 17. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina, ki bo v soboto, 2.3.2019 ob 18. uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav z nastopom
 2. Izvolitev organov Skupščine
 3. delovnega predsedstva
 4. zapisnikarja
 5. overiteljev zapisnika
 6. verifikacijske komisije
 7. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Skupščine
 8. Poročila za leto 2018
 9. predsednika
 10. blagajnika
 11. odgovorne osebe za notranji nadzor
 12. nadzornega odbora
 13. Razprava po poročilih
 14. Potrditev odstopa članice UO in izvolitev nove članice UO Bistrina
 15. Program dela za leto 2019
 16. Vprašanja in pobude članov ter zaključek z nastopom

Prosimo za zanesljivo udeležbo!