Vabilo na skuščino

  • Avtor: Urednik
  • Objavljeno: 16. Feb 2020
Vabilo na skuščino

V a b i l o

na 18. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo

v soboto, 7.3.2020 ob 18:30 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

  1. Otvoritev Skupščine in pozdrav z nastopom
  2. Izvolitev organov Skupščine: delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije
  3. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Skupščine
  4. Poročila za leto 2019: predsednika, blagajnika, odgovorne osebe za notranji nadzor, nadzornega odbora
  5. Razprava po poročilih
  6. Program dela za leto 2020
  7. Vprašanja in pobude članov ter zaključek z nastopom

Prosimo za zanesljivo udeležbo!