Spletna Skupščina Društva Bistrina

  • Avtor: Urednik
  • Objavljeno: 15. Jun 2021
Spletna Skupščina Društva Bistrina

V začetku leta naj bi potekala 19. Skupščina članov Društva za varstvo voda Bistrina Polica, vendar tega zaradi zdravstvenih razmer ni mogoče izpeljati. Na tej Skupščini naj bi tudi potekale volitve organov društva (UO, NO…). Vlada RS je v PKP6 omogočila delovanje društev v spremenjenih razmerah. Na podlagi tega so bili na 107. seji UO in NO sprejeti sklepi, da se obstoječi mandat organov podaljša do naslednje skupščine v letu 2022. Zapisnik je na voljo tukaj.

Zato smo pripravili vprašalnik s tremi vprašanji, na katera vsi člani odgovorijo preko spletne ankete, ki je dostopna na naslednji povezavi:

Glasovanje o sklepih UO – spletna anketa

Vprašalnik bo veljaven do torka, 30.6.2021. O rezultatih glasovanja boste obveščeni po mailu, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani Društva.

Tisti, ki spleta nimajo, dobijo enako anketo v papirni obliki in odgovore posredujejo na naslov Bistrine po pošti ali oddajo osebno. Na ta način je omogočeno sodelovanje vseh članov društva pri upravljanju.

Dodatne informacije so na voljo pri članih Upravnega odbora Bistrine.