Vabilo na skupščino

 • Avtor: Urednik
 • Objavljeno: 03. Mar 2022
Vabilo na skupščino

V A B I L O

Vabimo te na 20. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo

v soboto, 12.3.2022 ob 18:30 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav
 2. Izvolitev organov Skupščine:
  • delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Skupščine leto 2020.
 4. Pregled in potrditev sklepov 19. spletne Skupščine za leto 2021
 5. Poročila za leto 2020 in 2021
  • predsednika, blagajnika, odgovorne osebe za notranji nadzor in nadzornega odbora
 6. Razprava po poročilih
 7. Volitve organov Društva Bistrina: predsednika in 10 članov UO, treh članov NO in dveh članov častnega razsodišča
 8. Program dela za leto 2022
 9. Vprašanja in pobude članov ter zaključek

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Zapisniki Skupščin društva Bistrina se nahajajo na   http://www.bistrina.si/zapisniki/

V dvorani je potrebna uporaba zaščitnih mask.