Podaljšanje dovoljenja za uporabo vode

  • Avtor: Urednik
  • Objavljeno: 01. Avg 2022
Podaljšanje dovoljenja za uporabo vode

Spoštovani uporabniki vodovoda Bistrina – Polica

Konec leta 2022 poteče vodno dovoljenje za uporabo vode za oskrbo uporabnikov vodovoda Polica- Bistrina, zato moramo do tedaj podati vlogo za podaljšanje, kateri je potrebno priložiti podpise vseh uporabnikov vodovoda Polica – Bistrina.

Zato pošiljamo Prilogo k Vlogi (delno izpolnjena z razpoložljivimi podatki) za podaljšanje vodnega dovoljenja, za katero prosimo, da izpolnite manjkajoče podatke o številu oseb, ki prebivajo v nepremičnini in eventualno število velikih (govedo, konji…) in malih živali (ovce, koze…, ne vpisujte kokoši, psov in mačk), torej vpišete samo tri podatke, ostale dopolnitve opravi Bistrina.

Dodatne informacije ima Boštjan 031 800 966 in Marjan 030 440 670.

Vlogo podpišite in jo oddajte predstavniku upravnega odbora Bistrine v priloženi kuverti ali pa pošljite po pošti na naslov najkasneje do 31.8.2022:

Bistrina Polica,

Polica 46, 1290 Grosuplje

Zbrane podatke bomo skupaj z ostalimi zahtevanimi podatki oddali na Direkcijo za vode RS, ki nam bo na podlagi Zakona o vodah, Ur.l. RS, št. 67/02 (ZV-1) izdala Vodno dovoljenje za naslednje obdobje.

Hvala