Vabilo na skupščino društva Bistrina

 • Avtor: Urednik
 • Objavljeno: 27. Feb 2023

Vabimo te na 21. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo

v petek, 10.3.2023 ob 18:00 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav
 2. Izvolitev organov Skupščine:
  • delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Skupščine leto 2021.
 4. Poročila za leto 2022
  • predsednika, blagajnika, odgovorne osebe za notranji nadzor in nadzornega odbora
 5. Razprava po poročilih
 6. Program dela za leto 2023
 7. Vprašanja in pobude članov ter zaključek

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Zapisniki Skupščin društva Bistrina se nahajajo na   http://www.bistrina.si/zapisniki/