Vabilo na skupščino društva Bistrina

  • Avtor: Urednik
  • Objavljeno: 01. Feb 2024

Vabimo te na 22. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo
soboto, 24.2.2024 ob 19:00 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

1. Otvoritev Skupščine in pozdrav
2. Izvolitev organov Skupščine
a. delovnega predsedstva
b. zapisnikarja
c. overovateljev zapisnika
d. verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Skupščine leto 2023.
4. Poročila za leto 2023
a. predsednika
b. blagajnika
c. odgovorne osebe za notranji nadzor
d. nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih
6. Volitve nadomestnih članov Upravnega odbora Društva
7. Program dela za leto 2024
8. Vprašanja in pobude članov ter zaključek
Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Zapisniki Skupščin društva Bistrina so na voljo na naslovu  http://www.bistrina.si/zapisniki/